Puste2 MENU
 | 
       Jesienną składką zorganizowaną w pararafii św. Jana Kantego wsparliśmy po raz drugi potrzeby młodych wyjeżdżających na ŚDM do Panamy w styczniu 2019 roku. W niedzielę, 23 września młodzi zebrali do puszek 7643,82 PLN i 20 USD, co po przewalutowaniu daje łączną kwotę 7716,82 PLN. Po zsumowaniu kwoty wiosennej i jesiennej zbirki otrzymujemy niebagatelną sumę 16477,54 PLN. Zebrana kwota stanowi 11,2% potrzebnej młodym do wyjazdu sumy. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom w imieniu własnym i w imieniu całej nowohuckiej dziewięćdziesięcioosobowej grupy, której część stanowimy. 
      Przewodnik naszej grupy, ks. Krzysztof Porosło po przekazaniu kwoty na konto całej grupy odpisał krótko: Piekna kwota. Gratuluję.
      Często przypominamy, że jesteśmy członem bronowickim grupy nowohuckiej, bo to ma konkretne przełożenie na korzyść materialną dla każdego uczestnika. Wiadomo, większy może więcej. Gdybyśmy zbierali pieniądze tylko we własnym zakresie, wtedy pomimo wysokiej sumy składek parafilnych każdy uczestnik członu bronowickiego mógłby liczyć na 16477,54 PLN : 20 = 824 PLN. Jeśli naszą parafialną kwotę dokładamy do wszystkich zebranych pieniędzy w parafiach, z których rekrutują się uczestnicy naszej grupy - otrzymujemy dla każdego uczestnika dofinansowanie dwukrotnie wyższe (1600 PLN) o ile uczestnik uczestniczył dwa razy w kweście. W tym miejscu pragniemy podziękować organizatorom wyjazdu za uczciwe i sprawiedliwe zarządzanie wspólnymi pieniędzmi.
        Nasi kwestarze (tym razem Julia Krakowiak, Weronika Witkowska, Zuza i Kuba Runikowie, Piotrek Koprowski, Szymon Róg, Jan Hohol, Szymon Połeć i Mateusz Róg) są pełni entuzjazmu i pomysłów. Przygotowując się do odlotu powinni jeszcze opłacić kosztowne szczepienie zalecane przy wjeździe do strefy tropikalnej oraz skompletować ekwipunek. Mają wiele pomysłów. Chcą odwiedzić kilku potencjalnych sponsorów. Przypominają tym, którzy nie partycypowali w składkach, że ciągle można dokonywać wpłat na aktywne konto Panama Zbiórka. Czują się zmotywowani i pewniejsi siebie, gotowi zainteresować swymi potrzebami tych, którzy mogliby im pomóc. Uważają również, że obecnie, nawet gdyby nie otrzymali żadnej zewnętrzej pomocy, i tak polecieliby do Panamy na święto młodych z papieżem. Mają też więcej czasu na zapoznanie się z treściami, które będą przedmiotem obrad podczas rozpoczynającego się 3 października synodu poświęconego młodzieży.
      Wszystko to między innymi dzięki życzliwemu i szczodremu przyjęciu ich planów we wspólnocie parafialnej. Bardzo dziękujemy!