Puste2 MENU
 | 
      
      W pierwszy czwartek grudnia 2017 r. poprosiliśmy o przewodniczenie modlitwie Grażynę, logopedę, doktorantkę Uniwersytetu Medycznego, prowadzącą badania naukowe na Akademii Górniczo-Hutniczej. Prywatnie żonę, matkę i babcię. Modliła się tymi słowami: 

        Św. Janie Kanty przeszłam długą drogę nauki, by dotrzeć do momentu dzielenia się nią. Wybrałam trudną drogę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej w mojej pracy naukowej. Proszę pomóż mi połączyć ją w całość, jak ten rozbity dzban i wypełnić rzetelną wiedzą, która ma być jak dobre życiodajne mleko służące zdrowiu i ludziom... Proszę prowadź mnie drogą prawdy, piękna i dobra, bym robiła i dbała o rzeczy ważne… o rodzinę, o bliskich.. Jak i o każdego potrzebującego człowieka na mojej drodze…Św. Janie Kanty prowadź mnie... Proszę o wsparcie, o Światło, o potrzebne Łaski Ducha Świętego, Miłosierdzie Boże, Jezusa Chrystusa i opiekę Matki Bożej do kontynuowania pracy naukowej oraz ukończenia mojej pracy doktorskiej.

        Św. Janie Kanty niosący Boga w prawdzie i pięknie nauki, jako służby bliźniemu, módl się za nami!

         W listopadzie 2017, w czasie pierwszego nabożeństwa  Marta, studentka IV roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej modliła się tak:
         Wiele razy w mojej głowie pojawiały się wątpliwości, czy kierunek studiów – geodezję i kartografię -  wybrałam właściwie. Wprawdzie ogromną radość sprawia mi studiowanie akurat tych dziedzin nauki. Pojawiały się jednak myśli, że może jest on zbyt mało zorientowany na pracę z drugim człowiekiem, że może powinnam zostać nauczycielem, przedszkolanką. Jeszcze w liceum pomyśleć nad medycyną, psychologią, czymś, w czym „bardziej widocznie i bezpośrednio” zetknę się z drugim człowiekiem i pomogę mu. Święty Janie Kanty, proszę Cię, aby, gdziekolwiek będę posłana i cokolwiek będę miała zrobić, począwszy od najmniejszych i najbardziej prozaicznych rzeczy – aby wszystkie moje czyny były podszyte miłością. Bym zawsze widziała, czy to dokonując pomiaru granicy między dwiema nieruchomościami, czy wykonując trójwymiarowy model budynku, perspektywę tego, że jest to praca dla kogoś, odpowiedź na jego realną potrzebę. Proszę Cię też, bym w przyszłości wykonywała moje zadania zgodnie z tym, czego się nauczyłam, traktując swoje obowiązki poważnie i wkładając w to wszystko swoje serce.
        Wiem, że w mojej pracy zetknę się z różnymi ludźmi, niejednokrotnie będę współpracować z osobami, które mnie denerwują, mają diametralnie różne poglądy czy podejście. Ucz mnie, jak zawsze podchodzić do drugiego człowieka z szacunkiem, cierpliwością i chęcią zrozumienia. Ożywiaj nieustannie moją wiarę, tak bym mogła swoim postępowaniem zanieść Boga w każde środowisko, pozostawiać dobro i radość, bym umiała pokonywać swoje uprzedzenia. Bym podczas pracy w zespole zawsze dostrzegała  w drugim człowieku swojego Brata.
      Każdy dany mi czas powinnam starać się wykorzystywać jak najlepiej i traktować jako okazję do rozwoju. 
      Święty Janie Kanty, za Twoją przyczyną proszę Boga, bym zawsze umiała doceniać i wykorzystywać czas studiów, który uczy wytrwałości i samodyscypliny, ale też pokory. Proszę, bym podczas moich studiów, jak i potem w pracy, czy w jakimkolwiek aspekcie mojego życia, nie traciła okazji do czynienia dobra i dostrzegania Boga w codzienności, nawet jeżeli pozornie wydawałoby się, że nie ma ku temu sposobności.

        Święty Janie Kanty – niosący Boga w codzienności, módl się za nami! 

       
Tak więc tworzymy nabożeństwo do Świętego Patrona my, to znaczy biskup ordynariusz, duszpasterze i wierni. Odprawiamy je w pierwsze czwartki miesiąca na zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i w porze dyżuru Zespołu Charytatywnego, wspomagającego potrzebujących. Modlimy się podczas nabożeństwa za duchownych, kleryków, intelektualistów związanych z naszą parafią, oraz za tych, którym regularnie udzielamy w parafii pomocy. Nabożeństwo, to owoc 250-lecia kanonizacji św. Jana Kantego, którą wspominamy w roku 2017.
        Liczymy na kolejne wezwania do powstającej w ten sposób litanii do świętego Patrona. W styczniu 2018 roku, czyli podczas zimowej sesji egzaminacyjnej zaprosimy któregoś studenta. Oczekujemy na propozycję każdego chętnego. W czasie nabożeństwa odmawiamy również wspólnie Modlitwę do św. Jana Kantego, dla której Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił prawa do publicznego odmawiania. Tekst tej modlitwy jest również dostępny w kancelarii parafialnej w formacie pocztówkowym (do terminarza, do ulubionej książki) Serdecznie zapraszamy do modlitwy za przyczyną naszego Patrona w kolejne pierwsze czwartki miesiąca.