Puste2 MENU
 | 
         Najpierw uporządkujmy rozumienie istotnych dla przemyślanego obchodu słów. Uchodźcą byłbym, gdybym uciekał z Polski przed prześladowaniem. Wojna to zbyt wąski zakres znaczeniowy dla przyczyny uchodźctwa. Nie tylko Afgańczycy, Syryjczycy, czy Ukraińcy uciekający z Doniecka, czy Ługańska są uchodźcami. Prześladowanie - jest pojęciem szerszym, właściwszym w tym wypadku. Byłbym uchodźcą podczas trwania ucieczki, wtedy gdy dotarłbym do kraju w którym zamierzałbym  schronić się i oczekiwał na przyznanie statusu uchodźcy, jak również i wtedy, gdy otrzymałbym ten status. Dlatego, że byłbym uchodźcą - otrzymałbym ten status, nie odwrotnie. Przyznanie statusu uchodźcy potwierdziłoby tylko formalnie i  prawnie to, że nim jestem, że stałem się nim w momencie, gdy zacząłem uciekać.
         Najsławniejsi polscy uchodźcy? Trzej wieszczowie: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, czy też Tadeusz Kościuszko. 
         Dalej.    
        Migruję, zarówno wtedy, kiedy wyjeżdżam z mego ojczystego kraju jak i wtedy, kiedy wracam do niego. Emigruję opuszczając Ojczyznę. Imigruję przyjeżdzając do kraju, który jest celem mojej podróży po opuszczeniu Ojczyzny.
         Jeszcze próba porównania użytych wyżej terminów dla wprawy posługiwania się nimi. Migrantem jestem zarówno wtedy gdy imigruję, jak i wtedy gdy emigruję. Uchodząc z Ojczyzny przed prześladowaniem każdy staje się emigrantem. Natomiast kiedy staję wyjeżdżam z kraju jako stypendysta Erasmusa, lub do opieki nad starszymi w Anglii, czy na zbieranie truskawek w Holandii - nie jestem uchodźcą ale jestem emigrantem. Moi znajomi Anglicy, czy Holendrzy mają prawo mówić o mnie polski imigrant.
          W najbliższą niedzielę Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony w kościele katolickim po raz 104. Papieże Pius XII, bł. Paweł VI i wszyscy Papieże III Tysiąclecia poświęcali tej tematyce wiele przemówień i dokumentów, zwłaszcza orędzia. Również i na tegoroczny dzień Franciszek przygotował takie praktyczne Orędzie
         Włączymy się w akcję zaplanowaną na ten Dzień przez portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl. Nie trzeba o tym powiadamiać, ani przypominać księdzu w naszej parafii. Można wziąć udział we Mszy św. w sam dzień, w najbliższą niedzielę, 14 stycznia br. o godzinie 17.00. Odprawimy ją wedle formularza 40. z Mszału Rzymskiego za Uchodźców i Wygnańców. Co najważniejsze, odprawimy ją w ich intencji. Będzie to jedna Msza św. odprawiona według tego formularza, jak pozwalają przepisy liturgiczne. Msza św. w intencji 250 mln migrantów, zwłaszcza w intencji 22,5 mln uchodźców.
        Żeby nie byli dla nas obcy, jak nie są obcy Bogu.
        Żeby, jeśli dotrą do nas i będą oczekiwali naszej pomocy - mogli ją otrzymać.
        Można też przyjść na którąkolwiek Mszę św., którą odprawimy we wskazaną niedzielę według formularza z 2. Niedzieli Zwykłej i osobiście ofiarować ją w tej intencji. Polecamy, by po uwolnieniu od grzechu w spowiedzi św. przyjąć za uchodźców i wygnańców komunię św. Zapraszamy.