Puste2 MENU
 | 


Otwórz więc swe usta najszerzej jak umiesz, 
a Ja cię nakarmię, w pełni cię nasycę

Ps 81,11b (NPD)

Seminarium – Tydzień 02
Kolejne spotkanie za nami :)
Jagienka powiedziała poruszającą konferencję/świadectwo.