Puste2 MENU
 | 

         1. Dziś w Kościele 91. Światowy Dzień Misyjny, który w kościele w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem Idźcie i głoście. W naszym kościele gościmy ojca Pawła Ratajczyka i brata Dariusza Wajsa, Oblatów NMP, którzy głoszą kazania i rozprowadzają kalendarze misyjne na rok 2018. Składką mszalną również wspieramy dziś cele misyjne.
        Młodzież przed kościołem rozprowadza znicze zbierając środki na wyjazd formacyjny w ciągu roku i podaje chętnym listę do podpisu pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą Zatrzymaj Aborcję, która ma na celu zakazać w Polsce aborcji z powodu choroby niewinnego i bezbronnego dziecka.
         Po Mszy św. o 17.00 spotkanie Migdałków w sali nr 4.
         W sobotę święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W najbliższą niedzielę wspomnimy 17. rocznicę poświęcenia naszej świątyni, którego 15 października 2000 r. dokonał zmarły przed rokiem śp. JE ks. Kardynał Franciszek Macharski. Po Mszy św. o 12.00 przed Najświętszym Sakramentem odśpiewamy dziękczynne Te Deum. W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas na zimowy.

        2. Dziękujemy Metropolicie Krakowskiemu, Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za przewodniczenie sumie odpustowej w czasie naszej uroczystości oraz za wygłoszoną homilię. Relację z uroczystości w roku 250-lecia kanonizacji św. Jana Kantego prezentujemy na parafialnej stronie internetowej.
       Dziękujemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego, duchownym i świeckim, oraz tym, którzy przygotowali uroczystość jak i nowennę, która ją poprzedziła: profesorom i studentom kilku polskich uczelni, chórom parafialnym, orkiestrze dętej, oazie młodzieżowej, scholi dziecięcej, liturgicznej  służbie ołtarza, panu organiście, panom kościelnym, sprzątającym i dekorującym kościół, grupom parafialnym, które animowały naszą modlitwę podczas wieczorów nowennowych, oraz tym, którzy z odległych miejsc wspierali przygotowania i przeżycie uroczystości swą modlitwą.  
       Na liście przyjmujących Sakrament Namaszczenia chorych w dzień odpustu parafialnego zapisaliśmy 108 osób. Wiemy, że w liturgii Mszy św. dla chorych uczestniczyło dwukrotnie więcej chętnych. Jeśli ktoś nie zdążył, lub nie miał sił dokonać zapisu w piątek - dziś zapraszamy do zakrystii po pamiątkowy obrazek.

       3. Spoglądając w przyszłość wprowadzamy permanentne nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego w pierwsze czwartki miesiąca, na zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem wieczornej Mszy św. Pragniemy, aby w czasie nabożeństwa polecać Bogu za sprawą św. Patrona sprawę powołań kapłańskich i zakonnych zwłaszcza z naszej parafii, wyrażać wdzięczność za powołanych z naszej parafii, oraz za księży, którzy w naszej parafii pracowali. Chcemy też dziękować Bogu w czasie tego nabożeństwa za wszystkich pracowników naukowych i studentów, zwłaszcza związanych z naszą parafią i prosić dla nich o potrzebne łaski. Termin nabożeństwa wpisuje się również w dyżur Zespołu Charytatywnego wydającego odzież bezdomnym i potrzebującym. Pierwsze nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego w listopadowy pierwszy czwartek, w Dzień Zaduszny, o godzinie 16.30 w kościele dolnym.
      Będziemy o nim przypominać, ale już serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

      4. W najbliższy czwartek różaniec poprowadzą róże różańcowe modląc się o rozkrzewianie dzieła misyjnego i o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca.

      5. Formularze wypominków rocznych i jednorazowych pobieramy przy biuletynie Wspólnota lub ze strony internetowej parafii. Wypełnione składamy do koszyka składkowego oraz w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Wypominki roczne odczytujemy co tydzień przed niedzielnymi Mszami świętymi o godz.: 7.30, 12.00, 17.00. Wypominki jednorazowe odczytamy ze stosowną modlitwą pół godziny przed wieczorną Mszą świętą w dniach modlitwy za zmarłych od 1 do 8 listopada.

      6. Zainteresowanych usunięciem zużytego sprzętu RTV i AGD prosimy, by dostarczyli ten sprzęt we wtorek, 24 października br. w nieprzekraczalnym terminie do godziny 12.00 na plac kościelny przy wolno stojącym garażu. Środki pozyskane z tej zbiórki zasilą budowę szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Więcej szczegółów na ulotkach przy biuletynie Wspólnota.