Puste2 MENU
 | 
       
      1. Dziś z okazji Uroczystości Chrystusa Króla po Mszy św. o 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i modlitwa Leona XIII. Przed kościołem pszczelarze z Wieliczki po każdej Mszy św. zapraszają na kiermasz miodu i innych wyrobów pszczelarskich.
       W czwartek święto św. Andrzeja, Apostoła.

      2. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i adwent, czyli dojrzale radosne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. W czasie tego roku wypełnimy program duszpasterski pod hasłem: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Będzie on okazją do przypomnienia że jako bierzmowani, mamy pamiętać o darach Ducha Świętego i korzystać z nich. W tematykę roku wprowadza najnowszy numer CHit-u, który można zabrać ze stolika przy Wspólnocie.
     W dni powszednie adwentu będziemy odprawiać roraty o godzinie 6.30. 

     3. W najbliższy czwartek po wieczornej Mszy św. godzina święta, adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20.00 z możliwością modlitwy wstawienniczej. W pierwszy piątek spowiedź od 6.30 do 7.15, potem od godziny 8.30 do 9.30 i od 16.00 do 19.00. Dzieci zapraszamy do kościoła górnego na Mszę św. o godzinie 17.00. Młodzież, zwłaszcza kandydatów do bierzmowania na godzinę 18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00. W pierwszą sobotę grudnia Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o godzinie 7.30. O 17.45 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi, zalecany w orędziu fatimskim, poprowadzą go członkowie Akcji Katolickiej z z parafii.
      Osoby starsze i chore zaopatrzymy sakramentami świętymi wyjątkowo w sobotę 9 grudnia od godziny 9.30. Kolejne, przedświąteczne odwiedziny u chorych w piątek, 22 grudnia.
      W niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych.  

       4. W najbliższą sobotę, 2 grudnia rozpocznie się Jerycho Żywego Różańca. Szczegóły i możliwość zapisów na stronie internetowej Żywego Różańca AK , do której odsyłamy z naszej strony.  

       5. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w bibliotece parafialnej. W poniedziałek, 4 grudnia o 15.00 spotkanie przedświąteczne Zespołu Charytatywnego w bibliotece parafialnej, a po wieczornej Mszy św. spotkanie łączników w jadalni na plebanii.  

       6. O rekolekcjach dla małżeństw niesakramentalnych można przeczytać na plakatach w gablotach.  

      7. Garść informacji gospodarczych. W listopadzie wymieniliśmy turbinę w maszynie do zmywania powierzchni kościoła, podjęliśmy pierwsze prace przy realizacji projektu wystroju Kaplicy MB Miłosierdzia, wnieśliśmy opłatę za 4. kwartał 2017 dla Kurii Metropolitalnej, dla Seminarium i dla UPJP2 i zapłaciliśmy pierwszy rachunek za ogrzewanie kompleksu parafialnego, oraz zleciliśmy wykonanie obowiązkowego serwisu instalacji antywłamaniowej w kompleksie parafialnym. To obok comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem parafii zamknęło się w kwocie 19684,46 PLN.
       Następnym etapem prac w zakresie wyposażenia dolnego kościoła będzie wykonanie prac kamieniarskich i stolarskich w prezbiterium oraz przygotowanie koszulki dla obrazu MB Miłosierdzia i monstrancji dedykowanej kaplicy. Nie chcielibyśmy spowalniać realizacji projektu wystroju wnętrza kaplicy, dlatego od nowego roku, w pierwszą niedzielę każdego miesiąca poprosimy o składkę na tacę na cele inwestycyjne w parafii. Będziemy o tym przypominać w niedzielę poprzedzającą składkę. Wszystkim do tej pory uczestniczącym w niedzielnej tacy jak i składającym specjalne ofiary bardzo dziękujemy.  

       8. W Bożym Młynie dzisiaj PanaMa Group sprzedaje ruskie pierogi. Zebrane fundusze zasilą konto wyjazdu na ŚDM. W środę o 19.15 rozważanie Ewangelii św. Mateusza, któremu przewodzi biblista Michał Wilk.  W piątek od 15.00 wykonywanie ozdób świątecznych na jarmark świąteczny 17 grudnia.  

       9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Jasiewicz i śp. Mariana Dąbka. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...