Puste2 MENU
 | 
           
           1. Dziś w Kościele 92. Światowy Dzień Misyjny pod hasłem zaczerpniętym z orędzia Papieża Franciszka Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię. Ten dzień w kościele w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny.  Składką mszalną wspieramy dziś cele misyjne. Na zakończenie tygodnia misyjnego, w najbliższą niedzielę o. Oblaci NMP wygłoszą kazania o tematyce misyjnej i różańcowej i rozprowadzą kalendarze misyjne. Dziś młodzież przed kościołem rozprowadza znicze.

           2. Jutro wspomnimy św. Jana Pawła II, papieża. W najbliższą niedzielę 18. rocznica poświęcenia naszej świątyni, którego 15 października 2000 r. dokonał zmarły przed dwoma laty śp. JE ks. Kardynał Franciszek Macharski. Po Mszy św. o 12.00 przed Najświętszym Sakramentem odśpiewamy dziękczynne Te Deum. W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas na zimowy.

           3. Dziękujemy ojcu profesorowi Jarosławowi Kupczakowi za przewodniczenie sumie odpustowej w czasie naszej uroczystości oraz za wygłoszoną homilię.
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego, duchownym i świeckim, oraz tym, którzy przygotowali uroczystość jak i nowennę, która ją poprzedziła: chórowi PanaMa, orkiestrze dętej, oazie młodzieżowej, scholi dziecięcej, liturgicznej  służbie ołtarza, panu organiście, panom kościelnym, sprzątającym i dekorującym kościół, grupom parafialnym, które animowały naszą modlitwę podczas wieczorów nowennowych, oraz tym, którzy wspierali przygotowania i przeżycie uroczystości swą modlitwą. 
 
          4. Przyjmując relikwie św. Jana Pawła II obiecaliśmy ks. Kardynałowi rozpowszechniać kult św. Jana Pawła II. Po wprowadzonym przed rokiem nabożeństwie do św. Jana Kantego rozpoczynamy permanentne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II w trzecie czwartki miesiąca, na zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem wieczornej Mszy św. Będzie to czas naszej wspólnej modlitwy Litanią do Jana Pawła II za rodziny naszej parafii. Znajdziemy też w czasie nabożeństwa chwilę na refleksję modlitewną nad fragmentem wybranej Encykliki św. Jana Pawła 2. Pierwsze nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II w listopadowy trzeci czwartek, 15 listopada o godzinie 18.00 w kościele dolnym.

          5. W najbliższy czwartek różaniec poprowadzą róże różańcowe żeńskie modląc się o rozkrzewianie dzieła misyjnego i o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca. W najbliższą niedzielę różańcową w naszej parafii różaniec poprowadzi róża męska.
 
          6. Formularze wypominków rocznych i jednorazowych pobieramy przy biuletynie Wspólnota lub ze strony internetowej parafii. Wypełnione składamy do koszyka składkowego oraz w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Wypominki roczne odczytujemy co tydzień przed niedzielnymi Mszami świętymi o godz.: 7.30, 12.00, 17.00. Wypominki jednorazowe odczytamy ze stosowną modlitwą pół godziny przed wieczorną Mszą świętą w dniach modlitwy za zmarłych od 1 do 8 listopada. W intencji wypominanych w wypominkach rocznych odprawiamy 12 Mszy św. o 7.00 w pierwsze piątki miesiąca.

          7. Jak informuje prowincjał franciszkańskiej prowincji św. Jadwigi, o. Alan Brzyski nasz parafianin, brat Kefas Cholewczuk, franciszkanin po wygaśnięciu jego ślubów czasowych powrócił do stanu świeckiego. Prosimy o życzliwe przyjęcie Piotra we wspólnocie parafialnej i o serdeczną modlitwę za wstawiennictwem naszego Patrona św. Jana Kantego w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii.

          8. Zespół charytatywny poszukuje młodych chętnych osób do posługi przy wydawaniu odzieży. Chęć pomocy można zgłosić u księży, lub bezpośrednio u pań dyżurujących w sali nr 8 w czwartki od godziny 17.30.

          9. W imieniu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia dziękujemy za zbiórkę do puszek z ubiegłej niedzieli w wysokości 7 tys PLN, (w tym 70 eurocentów i 2 pensy) oraz kwestującym z kilku grup parafialnych. 

        10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Langer i w parafii św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie śp. Mariana Wojciechowskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

          Przepraszamy za wyjątkową, czterodniową zwłokę w prezentacji ogłoszeń duszpasterskich spowodowaną nagromadzeniem realizacji rzeczywistych spraw duszpaterskich.