Puste2 MENU
 | 
        Tetmajera 28. Rydlówka. Sesja zdjęciowa  w czasie szkolnego konkursu fotograficznego. W kadrze uczniowie SP 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera. wcielający się w bohaterów pamiętnego wesela Lucjana Rydla (tutaj ... )  z Jadwigą Mikołajczykówną (w tej roli ... ). Wesele  odbyło się 21 listopada 1900 roku. Stało się kanwą do napisania przez Stanisława Wyspiańskiego (świadka na tymże weselu) dramatu narodowego Wesele
         Oddanie miłosne, nawet jeśli jest pozowane, wspominane - zajmuje, skupia uwagę. Źródłem autentycznego oddania miłosnego jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.
          Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt 28,19-20 w przekładzie Biblii Tysiąclecia 

        [treść artykułu wstępnego Widoczniej ocenzurowano co do imion i nazwisk aktorów, jak i co do galerii obrazów na żądanie kilku rodziców dzieci. To pierwsza tego rodzaju interwencja w cztery dni po opublikowaniu, po osiemdziesięciu dwóch publikacjach niedzielnego wstępniaka]