Puste2 MENU
 | 
Proboszcz:
ks. Zbigniew ZIĘBA, mgr teologii, wyświęcony na kapłana 21.05.1989 r., proboszcz parafii od 01.07.2015

Wikariusze:
ks. Bogdan JELEŃ, mgr teologii, wyświęcony na kapłana 16.05 1992 r. wikariusz od 31.08.2014
ks. Łukasz WIELOCHA, mgr teologii, wyświęcony na kapłana 29.05.2010 r., wikariusz od 31.08.2014

Inni księża:
ks. Prałat Jan Franczak, pierwszy proboszcz parafii w latach 1982-2012, budowniczy kościoła, obecnie emeryt.