Puste2 MENU
 | 
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

                8/2018 (8.04-15.04.2018)

Anna Maria GORYLOVA, zam. Jablunkov, ul. Bela (Czechy).
Przemysław RADWAŃSKI, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego

                9/2018  (22.04-29.04.2018)

Marta Anna ZYGMUNT, zam. Kraków, ul. Armii Krajowej, par. św. Jana Kantego.
Jakub Michał RÓG, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego

       Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego powinien powiadomić o tym miejscowych duszpasterzy. Prosimy też o modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Kantego w intencji nupturientów.
zapowiedzi