Puste2 MENU
 | 
oazaRuch Światło-Życie u swych korzeni związany są z postacią Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który stworzył jego główne zasady ideowe oraz podstawy pracy formacyjnej i organizacji. Na rozwinięcie idei Ruchu zdecydowany wpływ miało rozszerzenie formacji jego członków na okres całego roku: grupy zawiązane na wakacyjnych rekolekcjach miały spotykać się systematycznie co tydzień w swoich parafiach. Coraz wyraźniej zaczynały kształtować się etapy formacji, tzw. stopnie oazy (na każdy stopień składają się rekolekcje wakacyjne i roczna praca w małej grupie parafialnej).

Pierwszy stopień oazy dla młodzieży skoncentrowany jest przede wszystkim na osobistej formacji religijno - moralnej, drugi na wychowywaniu do dialogu z Bogiem i drugim człowiekiem, trzeci przygotowuje do podjęcia służby we wspólnocie Kościoła. Ruch Światło-Życie obejmuje obok młodzieży także dzieci (Oaza Dzieci Bożych) i rodziny (Domowy Kościół), które mają swoje oddzielne programy.

Nasza Wspólnota powstała w 1982 r. Pierwszym moderatorem był ks. Zdzisław Budek. Przez kolejne lata pracowali z nami: ks. Jan Fryźlewicz, ks. Szymon Fedorowicz, ks. Roman Sławeński, ks. Stanisław Rapacz, ks. Włodzimierz Szatanik, ks. Marian Błaszczyk, ks. Piotr Zioło, ks. Zygmunt Hopciaś, ks. Jacek Tekiela, ks.Jarosław Łabęda . Obecnie czuwa nad nami ks. Łukasz Wielocha. W dniach 6 - 8 grudnia 2002 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz dwudziestolecia istnienia naszego Ruchu. oaza2Z tej okazji została namalowana ikona Maryi, która jest darem Wspólnoty oazowej na tę uroczystość. W ten sposób chcieliśmy wyrazić Matce Bożej swą wdzięczność za Jej nieustanną opiekę nad dziełem Ruchu, a w szczególności za dwadzieścia lat naszego istnienia.

Kiedy się spotykamy? W każdą niedzielę o godz. 8.00 rozpoczynamy przygotowanie do mszy świętej (chętni mogą przyjść już na godz. 7.45 by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia). Najpierw ma miejsce krótkie rozważanie treści czytań mszalnych, następnie próba śpiewu. O godz. 9.00 uczestniczymy w Eucharystii, w którą włączamy się poprzez śpiew i służbę przy ołtarzu. Spotykamy się również w piątki. O godz. 18 krótki śpiew, następnie wspólne uczestnictwo w Eucharystii, po której udajemy się na spotkanie. Obok spotkań całej Wspólnoty są również cotygodniowe spotkania (tzw. formacyjne) małych grup z animatorami.