Puste2 MENU
 | 
           Wisła na wysokości lewobrzeżnego Bulwaru Kurlandzkiego i Bulwaru Podolskiego na prawym brzegu. Kładka Bernatka. Niebo? Woda? Nie, finezyjny balans jednej z dziewięciu rzeźb Jerzego Kędziory ciągle jeszcze eksponowanych pomiędzy niebem i wodą. Jak nam zalecona czujność pomiędzy ziemią i niebem.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Mt 25,13 w przekładzie Biblii Tysiąclecia