Puste2 MENU
 | 


27. Niedziela Zwykła, 8 X

  7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę MB Różańcowej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus dla członkiń z VII Róży i o życie wieczne dla zmarłych
  9.00  + Jan Lach w 17. rocz. śm.
10.30  ++ Jan Dybisz w 14. rocz. śm., Janina i Zenon Koźmińscy oraz zmarli z rodziny
12.00  + Adam Kądziołka w 3. rocz. śm.
13.15  Za parafian
17.00  ++ Józefa i Józef Bąk oraz Janina, Stanisław, Stefan i Zofia
18.30  + Janina i zmarli z rodziny
20.00  ++ Danuta i Aleksander (1. rocz. śm.) Gwóźdź

Poniedziałek, 9 X

  7.00 + Zofia Frydrych – od sąsiadów
  7.30 + Kazimiera Zawartka w 2. rocz. śm. i mąż Lucjan
 18.30 ++ Michał i Michalina oraz Kazimierz i Katarzyna

Wtorek, 10 X

  7.00 + Aniela Rogala – od Anny Lis z rodz.
  7.30 ++ Barbara i Albert
18.30 + Edward w 24. rocz. śm.

Środa, 11 X, pierwszy dzień nowenny do św. Jana Kantego - Pomagać potrzebującym

  7.00 ++ Emilia i Józef Maciaszkiewicz
  7.30 + Aniela Rogala
18.30 + Pelagia Urbaniak

Czwartek, 12 X, drugi dzień nowenny do św. Jana Kantego - Modlić się  

   7.00  1) + Włodzimierz Kobylski – od rodz. Michalskich
            2) + Krzysztof Węgrzyn – od Haliny Przybyła
   7.30 O Boże bł. i zdrowie dla Małgorzaty
 18.30 ++ Kazimierz Pasula, Józefa i Jan Surowiec

Piątek, 13 X, trzeci dzień nowenny do św. Jana Kantego - Prosić o rozeznanie powołania 

  7.00  + Lucyna Muszyńska – od rodz. Barczyków
  7.00  O Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski dla Stanisławy, Zofii, Małgosi, Emilki i Kacpra
  7.30  + Leszek w 36. rocz. śm.
18.30  1) + Adam Gąsiorek w 1. rocz. śm.
           2) + Edward Iwański – od syna Damiana z rodz.

Sobota, 14 X, czwarty dzień nowenny do św. Jana Kantego - Wierzyć Bogu

  7.00  1) + Lucyna Muszyńska – od rodz. Barczyków
           2) + Krystyna
  7.30 ++ Janina i Franciszek oraz Janina i Józef
18.30 + Krystyna Kolanowska

28. Niedziela Zwykła, 15 X, piąty dzień nowenny do św. Jana Kantego - Pragnąć świętości

  7.30  + Zygfryd Motyka w 6. rocz. śm.
  9.00  + Jadwiga
10.30  ++ Jarosław, Helena i Marian
12.00  + Andrzej Koblański w 20. rocz. śm.
13.15  Za parafian
17.00  ++ Anna Urbuś w 20. rocz. śm., zm. rodzice, Janina i Władysław Pachacz, Janina i Albin Kozłowscy
18.30  ++ Henryk Jeżak oraz Józef, Zofia i Leszek Bujasowie
20.00  W 70. rocz. urodzin Barbary z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Pana Jezusa