Puste2 MENU
 | 

          1. Dziś w kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami organizowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes. Witamy wśród nas Siostrę Nazarię Czernek, dominikankę, ze współsiostrą, które zachęcą nas do modlitwy i wsparcia ofiarą placówki misyjnej na pograniczu Kamerunu i Republiki Centralnej Afryki.

          2. Gorzkie Żale dziś o 17.45. Drogi krzyżowe w piątek o 17.00, 18.00 i 19.30.
         W pierwszy czwartek marca adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele dolnym od 8.00 do 18.00. i od 19.15 do 20.00 animowana przez Odnowę w Duchu św. W czasie adoracji możliwość modlitwy wstawienniczej.
         O 18.00 w czwartek jak co miesiąc nabożeństwo do św. Jana Kantego zwłaszcza dla środowiska akademickiego,  oraz dla czyniących i korzystających z dzieł miłosierdzia. 
         W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele dolnym. Po południu od 16.00 do 19.00 w kościele górnym. Po Mszy św. wieczornej adoracja NS prowadzona przez Honorową Straż NSPJ do 21.00. Droga Krzyżowa dla młodzieży w kościele dolnym.
         W pierwszą sobotę marca odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem od godziny 9.30.
         W inne dni Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. podczas każdej Mszy św. odprawianej w kościele górnym lub dolnym.  

         3. Jeśli Bóg pozwoli, nasz kleryk Arkadiusz Litwiniuk przyjmie święcenia diakonatu 8 maja br. z kolegami z rocznika św. Jana XXIII. Ogłoszenie to należy traktować jako zapowiedzi przed święceniami diakonatu, o których mowa w kan. 1051, p. 2. KPK. Można więc zgłaszać do kancelarii parafialnej ewentualne podpisane uwagi, czy zastrzeżenia w tej sprawie. Przede wszystkim jednak zapowiedzi mają na celu zachęcić wszystkich wiernych do modlitwy za kandydatów do święceń.  
   
         4. Po feriach powracamy do spotkań z kandydatami do bierzmowania po wieczornej Mszy św. w poniedziałki i środy. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w najbliższy poniedziałek odwołane. Kolejny termin spotkania ogłosimy.  

         5. Do skarbony przy Wspólnocie zbieramy ofiary na dekorację Grobu Bożego i za baranki Caritas (nie mniej niż 6 PLN). W najbliższą niedzielę będzie można nabyć przy stoisku przed kościołem produkty pszczelarskie.  

         6. Garść wiadomości gospodarczych. W lutym zakończyliśmy prace kamieniarskie w kaplicy MB Miłosierdzia, które ostatecznie kosztowały 29 711,81 PLN. Płomień okalający tabernakulum zamontujemy niebawem, po koniecznych przeróbkach zmieniających jego rozmiar. Czekamy na projekt miejsc do siedzenia dla celebransów i innych elementów wyposażenia prezbiterium kaplicy. W jadalni i salonie na plebanii położono nową instalację elektryczną, przygotowano ściany, sufit i parkiet pod malowanie. W najbliższą, pierwszą niedzielę marca zbierzemy składkę na potrzeby inwestycyjne w parafii.
         Na koncie Panama Zbiórka po wpłacie kolejnej raty za wyjazd pielgrzymów na ŚDM 2019 z ich środków własnych pozostaje 19 736 PLN zgromadzonych w wyniku działalności PanaMa Group.  
  
         7.   W ostatnim okresie odprawiamy więcej pogrzebów w kościele parafialnym. Dziękujemy tym Bliskim Zmarłego, którzy wybierają formę pogrzebu przy trumnie z Ciałem Zamarłego w naszym kościele, gdy pogrzeb ma miejsce na cmentarzu, który nie dysponuje kaplicą stosowną do sprawowania Eucharystii. Innych zachęcamy do wybrania tej formy pogrzebu. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Władysławę Świątek, śp. Zofię Zawadzką, śp. Halinę Kwiecień. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...