Puste2 MENU
 | 

      1. Dziś uwielbiamy Boga za to, że wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami Kościoła Chrystusowego. W czasie sumy o 12.00 podziękujemy za budowę naszego kościoła i za stałą dbałość wiernych o świątynię. Dziś w naszym kościele o. Krzysztof Ziętkowski, Oblat NMP głosi kazania o tematyce misyjnej i różańcowej oraz rozprowadza kalendarze misyjne. Młodzież oazowa zaprasza do stoiska ze zniczami nagrobnymi przy wejściu do kościoła. Zachęcamy również do solidarnej modlitwy z kościołem prześladowanym w Pakistanie. W środę, na ostatnie nabożeństwo różańcowe w październiku zapraszamy dzieci z uzupełnianymi w ciągu miesiąca modlitwy planszami.

      2. W czwartek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu odprawiamy Msze święte jak w każdą niedzielę, za wyjątkiem Mszy św. o 20.00. Procesja z czytaniem wypominków na cmentarzu w Pasterniku o godz. 14.00. Po niej Msza św. W naszym kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego z czytaniem wypominków jednorazowych i z modlitwą do św. Jana Kantego o godz. 18.00. 
      W piątek, 2 listopada Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Całodzienna liturgia w kościele górnym. Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i o 18.30. Modlitwa za zmarłych z odczytaniem wypominków jednorazowych o godzinie 18.00.
      W Uroczystość Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nawiedzając kościół lub kaplicę publiczną możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych przyjmując po spowiedzi św. komunię św. i odmawiając modlitwy  Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz inną wybraną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.  W dni od 1 do 8 listopada po nawiedzeniu cmentarza i modlitwie za zmarłych zyskujemy odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, w pozostałe dni roku odpust cząstkowy.

     3. Powoli kończymy przyjmowanie wypominków rocznych i jednorazowych, by móc przygotować nową edycję do modlitwy na niedzielę, 4 listopada. Formularze wypominków za zmarłych pobieramy ze stolika przy skarbonie i składamy do koszyków składkowych, w zakrystii lub w kancelarii w godzinach urzędowania. W wypominkach rocznych modlimy się za naszych zmarłych w niedziele przed Mszami św. o godzinie 7.30, 12.00 i 17.00 i odprawiamy w Ich intencji 12 Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca o 7.00. Wypominki jednorazowe odczytamy w czasie nabożeństwa przed wieczorną Mszą świętą w dniach od 1 do 8 listopada o godzinie 18.00, w sobotę wyjątkowo o godzinie 17.45.

      4. W Dzień Zaduszny spowiadamy jak w każdy pierwszy piątek. W dni poprzedzające uroczystość Wszystkich Świętych spowiedź w naszym kościele podczas każdej Mszy św. W pierwszą sobotę miesiąca o 7.30 Msza św. i nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Serca NMP z możliwością spowiedzi i komunii św. wynagradzającej. W sobotę po Mszy św. o 7.30 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w sali nr 6. O 17.45 różaniec wynagradzający z modlitwą za zmarłych.  Wizyta u chorych z Najświętszym Sakramentem w najbliższą sobotę od godziny 9.30. 

       5. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. Wtedy również krótkie sprawozdanie finansowe za październik i kolejna okazja wsparcia inwestycji podejmowanych w parafii. Od czwartku do niedzieli Boży Młyn nieczynny. Obiady dla bezdomnych i potrzebujących nie będą wydawane tylko w Uroczystość Wszystkich Świętych.

       6. O Festiwalu Filmów Chrześcijańskich Arka dowiemy się więcej z plakatu i z ulotek, które można znaleźć przy skarbonie.

       7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Bożenę Żołnierek i śp. Janinę Lembas. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...