Puste2 MENU
         Filtrowa. Minęła dwudziesta. Kapliczka - wotum wdzięczności Maryi za obdarowanie potomstwem na granicy dwóch krakowskich, bronowickich parafii: Św. Antoniego i św. Jana Kantego. Wieczorna modlitwa maryjna zainicjowana z powodzeniem przez siostry Annę Marię i Olę, Misjonarki Szkoły. Modlitwa dla wszystkich. Dla duchownych i świeckich. Dla gości i gospodarzy. Dla starszych, młodych, najmłodszych. Dla kobiet i mężczyzn. Dla kontynuujących zakupy, czy też wieczorną przebieżkę lub przejażdżkę. Dla tych w strojach wizytowych i tych w strojach rekreacyjno-sportowych. Przychodzi na myśl prawe skrzydło tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga.
         Kapliczka skupiająca modlących się też jest jedną z bram do nieba otwartych w przestrzeni publicznej wielkiego miasta po Jezusowym wniebowstąpieniu.
         Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Mk 16, 19-20 w przekładzie Biblii Tysiąclecia