Puste2 MENU
 | 
Proboszcz:  
ks. Jacek PIERWOŁA
 ks.Jacek.Pierwola
       mgr teologii, wyświęcony na kapłana 6.06.1998 r., proboszcz parafii od 10.12.2022

Wikariusze:
  
 ks. Bartłomiej ROMAN

 ks Bartek         mgr teologii, wyświęcony na kapłana 30.05.2015 r., wikariusz od 10.12.2022

ks. Tomasz SKOTNICZNY Ks. Tomasz Skotniczny         mgr teologii, wyświęcony na kapłana 30.05.2009 r., wikariusz od 26.08.2020

Księża rezydujący w parafii:
 ks. prałat Jan FRANCZAK

Ks. Jan Franczak        Wyświęcony na kałana 21.06.1964 r., pierwszy proboszcz parafii w latach 1982-2012, budowniczy kościoła, obecnie emeryt.

 ks. prof. Michał HELLER

ks. prof. Michał Heller

      Wyświęcony na kapłana 26 kwietnia 1956 r. Kosmolog, filozof i teolog. Profesor nauk filozoficznych, specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Kawaler Orderu Orła Białego. Dyrektor, fundator i pomysłodawca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych pod którego auspicjami działalność wydawniczą prowadzi również Copernicus Center Press. Jako pierwszy Polak został w 2008 r. laureatem Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i członek Papieskiej Akademii Nauk. Laureat kilkunastu nagród, autor kilkudziesięciu książek. Dyrektor programowy Copernicus Festival
Pomieszkuje jako rezydent na plebanii u św. Jana Kantego w czasie pobytu w Krakowie.