Puste2 MENU
 | 
        RóżaniecW naszej parafii działalność Żywego Różańca została zapoczątkowana w 1983 roku, zyli od początku istnienia parafii.

        Duchowni 
        Udokumentowanymi w kronice Żywego Rózańca moderatorami grupy modlitewnej byli:
w latach 1999-2004            - ks. Zbigniew Nowak
w latach 2004-2012            - ks. Grzegorz Wicher
w latach 2012-2013            - ks. prob. Janusz Moskała
w latach 2013-2014            - ks. Grzegorz Kotala
w latach 2014-2016            - ks. Bogdan Jeleń
od roku 2016                           - ks. proboszcz Zbigniew Zięba

        Świeccy
 Aktualnie modli się w parafii 8 róż żeńskich, jedna męska i jedna koedukacyjna, mianowicie:
Róża 1, żeńska, św. Rity, zelatorka Mariola Kubicz, 17 płatków
Róża 2, koedukacyjna, wielopokoleniowa, św. Jana Kantego, zelator ks. Zbigniew Zięba, 20 płatków *,
Róża 3, żeńska, św. Moniki, zelatorka Władysława Tekiela, 20 płatków
Róża 4, żeńska, św. Anny, zelatorka Anna Wiśniewska, 20 płatków
Róża 5, żeńska św. Jadwigi Królowej, zelatorka Ewa Kempa, 20 płatków
Róża 6, żeńska św. Faustyny, zelatorka Barbara Kowalczyk, 20 płatków
Róża 7, żeńska, św. Teresy  od  Dzieciątka Jezus, zelatorka Katarzyna  Maciaszkiewicz, 16 płatków
Róża 8, żeńska, św. Pio zeatorka Barbara Kowalczyk, 20 płatków
Róża 9, męska, św. Kazimierza Królewicza, zelator Stanisław Gil, 20 płatków
* Róża św. Jana Kantego powstała 30 listopada 2019 roku na wyraźne życzenie wiernych, zwłaszcza tych pracujących na plebanii i w parafii. Jest konynuatorką modlitwy prowadzonej przez 2. Różę żeńską św. Michała Archanioła, która po śmierci zelatorki, p. Zofii Dębskiej w 2019 roku rozwiązała się, a pozostałe płatki z tej róży zasiliły inne róze modlące się w parafii.
    
          Spotkania
        Jak widać w niektórych różach brakuje płatków, bowiem każda z róż powinna skupiać 20 modlących się osób, z których każda odmawia i rozważa codziennie jedną tajemnicę Różańca. W każdą pierwszą sobotę miesiąca większość członków Żywego Różańca uczestniczy we Mszy świętej i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o godzinie 7.30. W każdą niedzielę po pierwszej sobocie miesiąca, po Mszy św. o 7.30 spotykamy się podczas zmiany tajemnic różańcowych, która służy przyjęciu przez każdy płatek kolejnej tajemnicy do modlitwy przez cały miesiąc. W latach 2016-2019 w czasie każdej zmianki analizowaliśmy kolejne punkty Statutu Żywego Różańca.
         Zwykle raz w roku, w październiku organizujemy spotkanie parafialnej rady Żywego Różańca  skupiające moderatora i zelatorów poszczególnych róż.

          Założycielka
         W Kościele powszechnym Założycielką Żywego Różańca jest Paulina Jaricot, żyjąca w XIX wieku we Francji. PoczątkowoPrzechwytywanie propagowała ona wsparcie materialne dla misjonarzy (rodzony brat Pauliny był misjonarzem). Tak powstało w Kościele Dzieło Krzewienia Wiary. Paulina zaangażowana na rzecz społeczności misynej, nigdy nie zrezygnowała z pragnienia większego skupienia i modlitwy. Dostrzegła wartość i piękno modlitwy różańcowej. Powstał pomysł by założyć grupy piętnastoosobowe, które odmawiając modlitwę różańcową, będą wspierały misjonarzy i inne dzieła potrzebujące modlitwy. Żywy różaniec powstał w 1826 roku. Rozwój Żywego Różańca dokonał się gwałtownie. Szybko rozprzestrzenił się poza granice Francji. W połowie XIX wieku, pierwsze Róże Maryi powstawały na ziemiach polskich. Dziś w samej Archidiecezji Krakowskiej modli się 3221 Róż, w naszym dekanacie Kraków Bronowice 65 róż. 
        
         Struktura
         Moderatorem krajowym jest ks. Marek Gancarek. Diecezjalnym ks. dr Stanisław Szczepaniec redagujący stronę poświęconą Żywemu Rózańcowi Archidiecezji Krakowskiej. Wicej o strukturze można preczytać w miesięczniku Różaniec.

         Wielka Nowenna Różańcowa
         Rok 2026 będzie rokiem obchodów jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca. Do tej rocznicy przygotowuje nas Wielka Nowenna Różańcowa, która rozpoczęła się w roku 2018. Głównym hasłem nowenny, a jednocześnie jej programem, jest myśl założycielki: Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich. Aby tak się stało, każdego roku nowenny rozważamy  inny temat związany z Żywym Różańcem. Jest to również okazja do modlitwy o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca.

      Więcej potrzebnych informacji dotyczących Żywego Różańca można zaczerpnąć choćby z Miesięcznika Różaniec.
      Zapraszamy na nasze spotkania i do wspólnej modlitwy.