Puste2 MENU
 | 
 Gdy w początkach lat siedemdziesiątych na krańcach Krakowa przy trasie wylotowej do Katowic zaczęto budować osiedle Widok, gdy powstawały coraz to nowe bloki, nikt nie myślał o budowie kościoła w tym miejscu. Czasy były trudne, a pozwoleń ówczesnych władz na budowę świątyń na nowopowstających osiedlach nie było. Sytuacja uległa radykalnej zmianie w latach osiemdziesiątych, gdy zmieniły się warunki polityczne. Skorzystało na tym i nasze osiedle. W roku 1981 prezydent Miasta Krakowa wydał zezwolenie na budowę świątyni. Można było rozpocząć tworzenie parafii. Ksiądz kardynał Franciszek Macharski powierzył tę misję ks. Janowi Franczakowi. Była to misja trudna i bardzo odpowiedzialna, wymagająca wieloletniej wytężonej pracy i ogromnych nakładów finansowych. Ale, jak uczy życie, wszystkie zadania można wykonać z Bożą pomocą i pomocą ludzi, którzy wspólnie czegoś pragną i do czegoś dążą. Ludzi, którzy widząc przed sobą jasno wytyczony cel, pragną go osiągnąć. Tak było i w naszym przypadku. Jak wielokrotnie w czasie kazań podkreślał ksiądz proboszcz, opieka Boga i patronów naszej Wspólnoty: św. Jana Kantego i Matki Bożej Miłosierdzia (Ostrobramskiej) była zawsze odczuwalna. Za Ich przyczyną sprawy trudne stawały się prostymi, problemy łatwiejsze rozwiązywały się same. A ludzie? Ludzie, jak wskazuje krótka, bo dwudziestotrzyletnia historia parafii, też podołali temu zadaniu.

plytaNa przestrzeni tych kilkunastu lat z Ośrodka Duszpasterskiego wydzielonego z parafii św. Antoniego z Padwy w Bronowicach Małych, której proboszczem był ks. prałat Stanisław Truszkowski, powstała parafia erygowana 19 czerwca 1984 roku, licząca obecnie około 9000 wiernych, obejmująca swoim zasięgiem dzisiejsze osiedle Bronowice Nowe oraz osiedle domków jednorodzinnych skupionych przy ul. Zarzecze. Początkowo warunki do modlitwy i pracy duszpasterskiej były bardzo skromne. Korzystaliśmy bowiem z kaplicy św. Jana Kantego, wybudowanej w niezwykle krótkim czasie trzech miesięcy. Służyła nam ona długo, bo aż 7 lat. W miarę postępu prac budowlanych przenoszono się do nowych obiektów: plebanii i kościoła. W roku 1989 sprawowanie Najświętszej Ofiary miało już miejsce w dolnym kościele poświęconym Matce Bożej Ostrobramskiej, a trzy lata później w kościele górnym pod opieką św. Jana z Kęt. Można powiedzieć, że etap budowy kościoła i plebanii zakończył się w roku 1992. Mimo iż zaawansowanie prac budowlanych wynosiło około 80 %, wszystkie obiekty spełniały już swoje funkcje.
Lata następne to etap wykańczania i upiększania wnętrza świątyni i jej otoczenia. To, co możemy zaobserwować nawiedzając obecnie nasz kościół, powstało w tym okresie.

Budowa realizowana była głównie przez fachowców, ale pomoc i praca parafian była ogromna. W organizacji i mobilizacji ludzi do pracy pomagali księdzu proboszczowi łącznicy wybrani spośród społeczności osiedla na pierwszym spotkaniu informacyjno - organizacyjnym ks. Jana Franczaka z mieszkańcami poszczególnych bloków. Wykonywane przez parafian prace, to przede wszystkim prace transportowe, pomoc przy betonowaniu, którego było bardzo dużo, prace porządkowe. A finanse? Tu należy wskazać na pomoc Kurii Metropolitalnej w Krakowie i bezpośrednio ks. kard. Fran­ci­szka Ma­char­skie­go, ojca Roberta Finnegana z USA, ofiary składane przez wiernych na tacę, a także deklaracje, które złożone przez parafian i realizowane częściowo do chwili obecnej zapewniały poswkgmrównomierny i w określonych kwotach dopływ pieniędzy. To również składane na ręce łączników ofiary przy okazji roznoszenia opłatków wigilijnych, czy zbiórki na wystrój ołtarzy na Boże Ciało lub w czasie specjalnych dyżurów pełnionych w kaplicy św. Jana Kantego. Były także cegiełki wykupywane przez parafian na konkretny cel np. posadzkę w górnym kościele.
Tak było wczoraj. A dziś? W dniu dzisiejszym możemy poszczycić się dwupoziomową świątynią z kościołem dolnym o ponad 300 miejscach siedzących i kościołem górnym mieszczącym w ławkach około 800 wiernych. Jesteśmy Wspólnotą, z której wyszło czterech kapłanów i trzy siostry zakonne. Żyjemy w parafii, przy której działają liczne grupy modlitewno - formacyjne: Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa, Róże Maryi oaza, schola, ministranci i lektorzy. Jest Rada Parafialna i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Kilkadziesiąt osób skupia Koło Przyjaciół Radia Maryja. Kilkunastoosobowy Zespół Charytatywny zajmuje się wspomaganiem potrzebujących prowadząc między innymi punkt zbiórki i rozdawania odzieży. Istnieje ?Kuchnia św. Jana Kantego? wydająca posiłki dla potrzebujących, utrzymywana z ofiar składanych w kościele do skarbonek. Na plebanii funkcjonuje biblioteka parafialna, w salkach przykościelnych prowadzone są warsztaty muzyczne, odbywają się spotkania, kursy języków obcych, można pograć w ping-ponga. Prowadzona jest także poradnia rodzinna i dni skupienia dla narzeczonych. Mają tu swoje siedziby Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Wielodzietnych i Związek Niewidomych. Jest też międzyparafialny chór ?Amicus? ? łączony z parafią św. Jadwigi Królowej ? obecny swoim śpiewem na naszych uroczystościach.
Świętem każdej parafii jest odpust. Nasza Wspólnota obchodzi uroczystości odpustowe dwukrotnie w roku kalendarzowym: 20 października ? ku czci św. Jana Kantego oraz 16 listopada ? Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczystości obchodzone są ipsa diae, to znaczy nie przenosi się ich na niedzielę, ale sprawuje w dniu, w którym przypadają. Każdy z odpustów ma swój własny charakter ? w październiku do odprawienia uroczystej sumy zapraszani są księża - goście. Natomiast odpust listopadowy ma charakter bardziej ?rodzinny?. Mszę świętą odpustową celebrują i kazania głoszą księża, którzy w poprzednich latach pracowali w naszej Wspólnocie.

konsekrmUroczystość odpustowa ku czci św. Jana Kantego ma od lat ustalony porządek. O godz. 7.00 pierwsza msza święta, o 9.00 ? dla osób starszych, chorych i samotnych połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Następnie o 10.30 jest msza święta dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. prof. św. Ja­na Kan­te­go. W samo południe msza święta dla dzieci do lat sześciu, przedszkolaków i kobiet w stanie błogosławionym, połączona ze specjalnym bło­go­sła­wień­stwem. Uroczysta Suma odprawiana jest o 17.00, a po niej msza święta o 18.30.
Do tradycji już należy, że z okazji odpustu przeżywamy jakieś doniosłe wydarzenie. W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 była nim konsekracja naszej świątyni, natomiast w roku 2004 poświęcenie nowych organów. Obu uroczystościom przewodniczył ks. kard. Fran­ci­szek Ma­char­ski. Z kolei w 2006 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz święci Kaplicę Chrztu Świętego, w roku 2008 ks. infułat Władysław Gasidło ? nowe witraże w dużych oknach górnego kościoła, a w roku 2011 ks. kard. Stanisław Dziwisz poświęcił rzeźbę bł Jana Pawła II.