Puste2 MENU
 | 
         
        Parafia św. Jana Kantego wynajmuje pomieszczenia do prowadzenia katechez. Zapisów dokonujemy kontaktując się z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
katechezy dla narzeczonych