Puste2 MENU
 | 
        Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

       Przygotowania do sakramentu małżeństwa mają dość długą i złożoną procedurę. Dlatego też w kancelarii oczekujemy obojga narzeczonych nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem. Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi, by sprawdzić publicznie, czy nikt nie ma zastrzeżeń, co do małżeńskiej uczciwości kandydatów (inne zobowiązania itp.); przeprowadzenia rozmów kanonicznych, na podstawie których, w razie wątpliwości, można w przyszłości stwierdzić, czy małżeństwo było zawarte ważnie; odbycia przez narzeczonych kursu przedmałżeńskiego (o kursach przedmałżeńskich organizowanych przy naszej parafii czytaj tutaj).

      Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego:
  • metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spotkaniem w kancelarii parafialnej,
  • dowody osobiste,
  • świadectwo z religii (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej,
  • świadectwo bierzmowania - o ile przyjęcia sakramentu bierzmowania nie odnotowano w metryce chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
        Najpóźniej tydzień przed planowanym ślubem należy zgłosić się w kancelarii, aby uzgodnić termin ceremonii. Należy pamiętać, że nawłaściwszym terminem do pobłogosławienia małżeństwa jest sobotnie popołudnie. Ze względu na obszerną liturgię niedzielną obejmującą 9 Mszy św. w ciągu całego dnia nie błogosławimy związków małżeńskich w niedziele.

sakrament malzenstwa