Puste2 MENU
 | 
homorowa strazJest to grupa związana z kultem Najświętszego Serca Jezusa. Do rozwoju kultu Serca Bożego przyczyniły się objawienia św.  Małgorzaty Marii Alacoque. Stały się one bodźcem do powstania nowego nurtu pobożności, jakim jest Straż Honorowa Serca Jezusowego. Została ona założona 13 marca 1863 r. przez wizytkę, siostrę Marię od Najświętszego Serca Jezusa z klasztoru Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse we Francji. Jako bractwo została zatwierdzona na prawie diecezjalnym 9 marca 1864 r., a następnie stała się Arcybractwem na mocy urzędowego pisma papieskiego (tzw. brewe) z 26 listopada 1879 r. Od tej pory datuje się szybki jej rozwój na całym świecie. W Polsce Bractwo Straży Honorowej NSPJ istnieje już od 1869 roku. Do godności Arcybractwa Stolica Apostolska podniosła je w 1919 roku.

Arcybractwo ma trzy cele istnienia: miłość, cześć i wynagrodzenie oddawane Sercu Jezusowemu. Członkowie, praktykując wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, kształtują swoje życie na wzór życia Jezusa, który jest pokorny, cichy i miłosierny i starają się prowadzić życie w duchu czynnej miłości bliźniego. Każdy stowarzyszony odprawia jedną godzinę straży na dobę, w czasie której, nie zmieniając nic ze zwykłych zajęć, ma łączyć się myślą z ofiarą krzyżową Pana Jezusa. Do Straży Honorowej może należeć każda osoba dorosła, zaś dzieci ? po przyjęciu pierwszej Komunii świętej.

W naszej parafii Honorowa Straż NSPJ powstała w 1989 r. W pierwszą niedzielę lipca tegoż roku podczas wszystkich mszy świętych ks. Jerzy Woźniak głosił kazania o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Zwrócił uwagę na konieczność wynagradzania Bożemu Sercu za grzechy nasze i świata. Zachęcał do osobistego poświęcenia się Sercu Bożemu. W tym też dniu przyjął pierwszych chętnych do Arcybractwa.

Obecnie, w naszej parafii, Honorowa Straż NSPJ liczy 60 członków.

Oprócz indywidualnych godzin czuwania, członkowie Honorowej Straży NSPJ w każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczą we mszy świętej w intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa, odprawianej o godz. 18.30 oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu trwającej do godz. 21.00. Ponadto członkowie Honorowej Straży NSPJ spotykają się w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 19.00. Zapraszamy do przejrzenia strony, która traktuje o aktualnościach i życiu stowarzyszenia: www.strazhonorowa.pl